Pozostałe
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

Historia tej szkoły rozpoczyna się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to utworzono tu 7-klasową Szkołę Kolejową, noszącą imię patrona – J. Słowackiego. Zajęcia i nauczanie odbywało się w drewnianym budynku, który niestety nie przetrwał do dnia dzisiejszego, ale umiejscowiony był niedaleko dzisiejszej siedziby szkoły.   Chętnych do nauki dzieci było w okolicy tak [...]

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemieszycach Małych i Wielkich

Strzemieszyce Wielkie podobnie jak wiele innych dzielnic Dąbrowy Górniczej posiada swoją własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo na tych terenach funkcjonowała tylko straż w Strzemieszycach Małych, a dopiero w 1935 roku założono OSP w Strzmieszycach Wielkich. Dopiero ich połączenie dało dzisiejszą jednostkę OSP w Strzemieszycach Wielkich. Historia pierwszej na tych terenach ochotniczej straży pożarnej sięga [...]

Siostry Pasjonistki w Strzemieszycach – po II wojnie światowej

Okres II wojny światowej był bardzo trudnym czasem dla wszystkich. Duchowni szczególnie byli zagrożeni, gdyż akcja wynaradawiania zazwyczaj rozpoczynała się właśnie od nich. Z tego też powodu Siostry Pasjonistki zostały wywiezione ze swojego domu w Strzemieszycach i trafiły do obozu w Działdowie. Po zwolnieniu stamtąd zaczęły pracę w Kielcach, opiekując się niemowlętami oraz prowadząc noclegownię. [...]

Siostry Pasjonistki w Strzemieszycach – przed II wojną światową

Duszpasterstwo to czynienie dobra i nauczanie, takich też reguł przestrzegają Siostry Pasjonistki, które są silnie związane ze Strzemieszycami. To właśnie tutaj powstał dom zakonny, który był siedzibą sióstr oraz miejscem ich działalności na rzecz społeczności Strzemieszyc i okolic. Historia domu zakonnego pokrywa się praktycznie z początkami Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, które zostało [...]

Legenda – Lipa mongolska

Jeszcze całkiem niedawno przy drodze pomiędzy Strzemieszycami a Kazdębiem, rosła okazała i stara lipa. Po jej zwaleniu się ze starości, na pamiątkę tego miejsca i starej lipy, ludność Strzemieszyc wzniosła krzyż pamiątkowy, mający przypominać rosnącą tu od wieków lipę mongolską oraz związaną z nią legendę. Zgodnie z tym co udało się zapisać Marianowi Kantorowi-Mirskiemu w [...]