Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej

Historia tej szkoły rozpoczyna się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to utworzono tu 7-klasową Szkołę Kolejową, noszącą imię patrona – J. Słowackiego. Zajęcia i nauczanie odbywało się w drewnianym budynku, który niestety nie przetrwał do dnia dzisiejszego, ale umiejscowiony był niedaleko dzisiejszej siedziby szkoły.

 

Chętnych do nauki dzieci było w okolicy tak wiele, że szybko okazało się, że ten budynek nie wystarczy do stworzenia im odpowiednich warunków nauczania. Przejściowo zaczęto wynajmować pomieszczenia w sąsiedniej kamienicy, ale niestety było to dość problematyczne rozwiązanie, gdyż szkoła podzielona była na dwa budynki. Sytuacja ta wymagała innego rozwiązania, więc zapadła decyzja o konieczności wybudowania nowej szkoły. Do prac zabrano się solidnie, powołując w 1934 roku Komitet Budowy Szkoły, który reprezentował wójt gminy J. Bączkowski oraz doktor M. Białostocki. Komitet działał bardzo sprawnie, bo już w sierpniu 1935 roku ruszyły pierwsze prace, a w 1937 roku szkoła była ukończona i wtedy też nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku. Rangę uroczystości podnosił również fakt, że szkoła została nazwana imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Trudnym okresem dla szkoły był czas II wojny światowej, choć wcale nie oznaczało to, że nauka została zaniechana. Tutejsi nauczycieli organizowali i prowadzili tajne nauczanie. Po wojnie, w 1945 roku szkoła została ponownie otworzona, ale imię jej patrona zostało zmienione. Od tego czasu szkoła nosiła imię Hanki Sawickiej. Kolejnym istotnym okresem w historii szkoły był rok 1980, kiedy szkoła doczekała się kapitalnego remontu. Wykonane prace przyniosły całkowitą zmianę wyglądu budynku oraz zostały do niego dobudowane pomieszczenia o nowych funkcjonalnościach, których wcześniej budynek nie posiadał. Dziesięć lat później ukończono budowę sali gimnastycznej, a przy okazji oddania jej do użytku – co było sporym wydarzeniem dla szkoły i jej społeczności – powrócono do pierwszego imienia, jakie nadano szkole. Od 1990 roku znowu była to szkoła imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rok 2000 przyniósł kolejne zmiany, a wynikały one z wprowadzenia nowej reformy edukacyjnej, na mocy której szkoła podstawowa zaczęła liczyć tylko 6 klas.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzemieszycach jest wyjątkowa także pod jeszcze jednym względem. Wyjątkowy jest fakt, że uczęszczał do niej dzisiaj bardzo znany i ceniony reżyser – Krzysztof Kieślowski. To właśnie w tej szkole uczył się w roku szkolnym 1952/53, podczas pobytu u swojej rodziny w Strzemieszycach. Dzisiaj jest to wybitny reżyser oraz jedyny tak wybitny wychowanek szkoły.

 

*** w oparciu o: Kmiotek D., Kmiotek J., Budny M.: Strzemieszyce w kalejdoskopie. Dąbrowa Górnicza: Dikappa, 2002. ISBN 83-915824-0-X.