Pozostałe
Górnictwo w Strzemieszycach i regionie

Dzisiaj Strzemieszyce Wielkie to dzielnica Dąbrowy Górniczej, ale przed wiekami tereny te w większości były torfowiskami, bagnami a z czasem zalesiły się krzakami. W miejscach, które okazywały się bardziej przyjazne do zamieszkania, dochodziło do ich zasiedlenia. Miało to miejsce już od X wieku przy jednoczesnym rozwoju górnictwa na tych terenach. Za szczytowy okres jego rozwoju [...]

Wapiennik

W Strzemieszycach nie zachowało się zbyt wiele zabytków, ale na ich brak nie można także narzekać, tym bardziej że wśród nich znajduje się chociażby stary Wapiennik Bordowicza. Znajduje się on na Górze Bordowicza, mającej 327 m n.p.m., umiejscowionej niedaleko od ul. Katowickiej i drogi szybkiego ruchu. Wapiennik jest zabytkiem budownictwa poprzemysłowego, a jest on dokładnie [...]

Znani, pochodzący ze Strzemieszyc

Strzemieszyce Wielkie, choć są tylko dzielnicą Dąbrowy Górniczej, to jednak słyną z tego, że właśnie stąd pochodzi wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego. Wśród najbardziej rozpoznawalnych wymienić należy Janusza Gajosa oraz Krzysztofa Kieślowskiego. Z pewnością nie trzeba nikomu tłumaczyć, że pan Janusz Gajos jest jednym z najwyżej cenionych polskich aktorów, którzy odnieśli wielki [...]

Kolej w Strzemieszycach

Wiek XIX był wiekiem przełomowym, także dla Strzemieszyc Wielkich. Był to wiek odkryć i wynalazków technicznych, a przede wszystkim wiek prężnego rozwoju kolei. Aż trudno uwierzyć, ale właśnie Strzemieszyce Wielkie także miały bezpośredni udział w tych światowych przemianach, a to dlatego, że właśnie przez ten obszar przebiegała trasa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Sama idea połączenia Warszawy z [...]

Herb Strzemieszyc i pochodzenie nazwy

Nie zawsze łatwo jest ocenić skąd pochodzi dana nazwa miejscowości, co również dotyczy Strzemieszyc. Zgodnie z tym, co mówią opowieści ludowe, nazwa Strzemieszyce związana jest z pewną legendą. Otóż według podań ludowych przez wieś przejeżdżał król Jan III Sobieski. Zmierzał on na słynną odsiecz wiedeńską, a jego trasa przejazdu wypadła właśnie przez ówczesną wioskę. Podczas [...]