Box Lewy
Przeciągnij widgety stąd do jednego z paneli bocznych znajdujących się po prawej, aby je włączyć.
Box Środkowy
Przeciągnij widgety stąd do jednego z paneli bocznych znajdujących się po prawej, aby je włączyć.
Box Prawy
Przeciągnij widgety stąd do jednego z paneli bocznych znajdujących się po prawej, aby je włączyć.
Box Prawy 2
Przeciągnij widgety stąd do jednego z paneli bocznych znajdujących się po prawej, aby je włączyć.
Strona Główna

Strzemieszyce Wielkie to dzielnica Dąbrowy Górniczej, jednego z miast aglomeracji śląskiej. Strzemieszyce położone są na Wyżycie Śląskiej i należą do Zagłębia Dąbrowskiego, regionu związanego z górnictwem i hutnictwem. Same w swej historii posiadały epizody związane z wydobyciem rud srebra i ołowiu na tym terenie, a w okresie późniejszym wydobywano tutaj także rudy cynku.

Pod względem administracji Strzemieszyce posiadały także bogatą historię. Pierwotnie była to wieś, mająca status gminy, ale w 1952 roku zostały podzielona na dwie mniejsze jednostki administracyjne, czyli Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe. Przełomowym wydarzeniem było włączenie ich w 1976 roku do granic miasta Dąbrowa Górnicza, stając się jedną z największych dzielnic tego miasta. Od jego centrum znajdują się w odległości wynoszącej zaledwie 7,5 km, dzięki czemu jest to dzielnica silnie związana z miastem. Obecnie zamieszkuje ją około 7 tysięcy mieszkańców, co pod względem wielkości zajmowanego obszaru nie stanowi dużego zaludnienia.

Strzemieszyce Wielkie posiadają wiele ciekawych miejsc, które warto zwiedzić. Tutaj również znajduje się kilka szlaków przyrodniczo-rekreacyjnych, a sam fakt położenia poza miastem sprawia, że jest to dzielnica cicha i spokojna, otoczona sporą ilością zieleni.