Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemieszycach Małych i Wielkich

Strzemieszyce Wielkie podobnie jak wiele innych dzielnic Dąbrowy Górniczej posiada swoją własną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo na tych terenach funkcjonowała tylko straż w Strzemieszycach Małych, a dopiero w 1935 roku założono OSP w Strzmieszycach Wielkich. Dopiero ich połączenie dało dzisiejszą jednostkę OSP w Strzemieszycach Wielkich.

Historia pierwszej na tych terenach ochotniczej straży pożarnej sięga jeszcze czasów I wojny światowej, kiedy to Strzemieszyce były pod okupacją austriacką. Straż została założona podczas okupacji w roku 1917 przez Jana Wypycha, pochodzącego z Lipówki. Założyciel był także jej pierwszym prezesem, który starał się stworzyć warunki do pracy strażakom, choć nie było lekko w czasach panowania władz austriackich. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, strzemieszycka straż działała całkowicie legalnie. O roku 1920 straż w Strzemieszycach posiadała statut, który dokładnie regulował zasady działania OSP. Odtąd też OSP znajdowała się w rejestrze stowarzyszeń i związków. Gdy już wszelkie formalności zostały załatwione, wtedy też strażacy zajęli się szukaniem odpowiedniej siedziby dla siebie. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ tutaj ważne było znalezienie nowego miejsca, ale już na stałe. Gdy się okazało, że nie ma idealnego budynku do adaptacji na potrzeby straży, wtedy też rozpoczęła się budowa nowej siedziby. Zakończyła się ona w 1926, kiedy to został oddany do użytku budynek remizy. Był on wymurowany z cegły i kamienia, a powstał tak naprawdę dzięki pomocy mieszkańców oraz dzięki dotacjom gminy. Strażacy wykazali się wtedy także sporą inicjatywą i aby otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe organizowali różne zabawy taneczne oraz loterie. Inicjatywa strażaków była bardzo dobrze przyjęta przez ludność, a nawet wsparł ją miejscowy nauczyciel- Leon Horodyński, który założył teatr amatorski i także wspierał strażaków, organizując występy ze zbiórką pieniędzy dla nich. Ówczesne wyposażenie strażaków było dość skromne, ponieważ posiadali jeden konny wóz, do którego wypożyczano konie od panów Dydaka i Kozioła. Dopiero z czasem straż nabyła motopompę.

Historia Straży w Strzemieszycach Wielkich, rozpoczęła się z kolei dopiero w 1935 roku. Dopiero wtedy powołano do istnienia OSP w dzisiejszych Strzemieszycach Wielkich. Doszło do tego z inicjatywy ówczesnego wójta gminy olkusko-siewierskiej. Siedzibą OSP stał się budynek przy ul. Warszawskiej 14. W czasie II wojny światowej OSP dalej istniało, ale było prowadzone przez Niemca – Werhana. Po zakończeniu wojny straż działała dalej zgodnie ze swoim statutem, powiększając i ulepszając wyposażenie niezbędne go gaszenie pożarów. Niestety trudne czasy nastały po 1970 roku, kiedy to OSP ze Strzemieszyc Wielkich musiała znaleźć dla siebie nową siedzibę. Szybko zorientowano się, że na ten cel można wykorzystać, co prawda zdewastowane, ale całkiem spore pomieszczenia po zakładzie „Szczotkarz”. Niestety szybko okazało się, że to miejsce będzie trudno dostosować do potrzeb OSP i w związku z tym należało jak najszybciej znaleźć nowe lokum. To również nie należało do najłatwiejszych zadań, dlatego też postanowiono wybudować nową remizę. Uzyskanie gruntów i pozwoleń na budowę trwało niestety bardzo długo, bo dopiero po 10 latach od rozpoczęcia starań o nie, pozwolenia te otrzymano. Dopiero w 1978 roku przystąpiono do prac budowlanych, które zakończyły się w 1982 roku.

Rok 1982 jest ważny jeszcze z jednego względu, ponieważ właśnie wtedy nastąpiło połączenie OSP z Małych Strzemieszyc z OSP z Wielkich. Dzięki temu w chwili obecnej istnieje profesjonalnie wyposażona straż pożarna z pracującymi tu odpowiednio wyszkolonymi strażakami.