Badania archeologiczne
Badania archeologiczne po II wojnie światowej

Odkrycie średniowiecznego cmentarzyska było niebywałym wydarzeniem w Strzemieszycach, o których mówiło się przez wiele lat. Drugim momentem, kiedy Strzemieszyce okazały się miejscem wartościowym dla archeologów był rok 1997. Podczas prac ratowniczych zleconych przez urząd konserwatorski, wykonywanych na posesji przy ul. Strzemieszyckiej 407. Podczas przeprowadzania tych prac niespodziewanie natknięto się na bruk kamienny, którego struktura wskazywały na to, [...]

Badania archeologiczne przed II wojną światową

Historia Strzemieszyc wykazuje, że początki dawnej osady na tym terenie można datować na wiek XI, ale także zostały tu odkryte ślady osadnictwa, aż z okresu kultury łużyckiej. Był to efekt prac archeologicznych prowadzonych jeszcze przed II wojną światową. Właśnie wtedy odkryto średniowieczne cmentarzysko szkieletowe, które było poważnym odkryciem badawczym, ponieważ archeolodzy ocenili, że znalezione eksponaty [...]