Pomniki
Dolina Katyńska

Piętno, jakie wycisnęła na mieszkańcach Strzemieszyc II wojna światowa, było bardzo dużo. Oprócz pomordowanych i getta, Strzemieszyce straciły swoich mieszkańców w Katyniu. Jest to także pomnik upamiętniający masowe wywozy ludności polskiej na Syberię. Na pamiątkę tych wydarzeń na cmentarzu parafialnym w Strzemieszycach Wielkich, przy ulicy Myśliwskiej, znajduje się pomnik „Dolina Katyńska”. Składa się on z [...]

Pomnik Jana Pawła II

Jednym z najważniejszych oraz najnowszych pomników, jakie postawiono w Strzemieszycach Wielkich jest pomnik Jana Pawła II. Znajduje się on na terenie placu kościelnego Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomnik ten został postawiony przy kościele w celu uczczenia postaci tak wielkiego Polaka, zasłużonego całemu światu. Pomnik postawiono w 27 rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę [...]

Pomnik 11 powieszonych Mieszkańców Strzemieszyc

Czasy okupacji niemieckiej w Strzemieszycach Wielkich były trudnym okresem, podczas którego śmierć poniosło wielu ludzi, często z niezawinionej przyczyny. Tak też było w przypadku 11 mieszkańców, którzy zostali powieszeni na dwóch drzewach w odwecie za zastrzelenie niemieckiego żandarma w Strzemieszycach Małych, którym był Ernest Bergmann. Dodatkowo hitlerowcy postanowili ukarać za to całą społeczność ówczesnej wsi, [...]

Obelisk, upamiętniający pierwszą i siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Strzemieszyce Wielkie to dzielnica Dąbrowy Górniczej, w której nie brakuje wyrazów pamięci narodowej oraz patriotyzmu. Potwierdzeniem tego jest obelisk, który został postawiony i uroczyście odsłonięty w 1919 roku. Wtedy też, czyli w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości, pojawiła się pierwsza tablica pamiątkowa. Obelisk początkowo znajdował się na terenie należącym do Zakonu Sióstr Pasjonistek i niestety nie [...]

Ofiarom hitlerowskiej okupacji

Strzemieszyce Wielkie to teren, gdzie toczyły się walki o wolność i wyzwolenie z okupantem w czasie II wojny światowej. Ofiarę ze swego życia poniosło wielu partyzantów, którzy zasilali szeregi podziemnej Armii Krajowej. Szczególnie dramatyczne wydarzenia miały miejsce w dniach 7 września oraz 19 listopada 1943 roku, właśnie na terenie Strzemieszyc. Aby nie zapomnieć o poniesionej [...]