Dolina Katyńska

Piętno, jakie wycisnęła na mieszkańcach Strzemieszyc II wojna światowa, było bardzo dużo. Oprócz pomordowanych i getta, Strzemieszyce straciły swoich mieszkańców w Katyniu. Jest to także pomnik upamiętniający masowe wywozy ludności polskiej na Syberię. Na pamiątkę tych wydarzeń na cmentarzu parafialnym w Strzemieszycach Wielkich, przy ulicy Myśliwskiej, znajduje się pomnik „Dolina Katyńska”. Składa się on z kilku tablic pamiątkowy. Pomnik wpisany jest do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego i stanowi miejsce zadumy nad ciężkimi losami Polaków podczas II wojny światowej.