Pomniki
Pomnik Poległych żołnierzy Armii Krajowej grupy „ORDONA”

Historia niejednokrotnie rozgrywała się na oczach mieszkańców Strzemieszyc, którzy z wielką odwagą i poświęceniem czynnie zapisywali jej karty. Tak też było w przypadku 33 partyzantów, którzy walczyli w oddziale Armii Krajowej o nazwie „Grupa Ordona”o wolność z hitlerowskim okupantem. Niestety większość z nich została rozstrzelana 7 września 1943 roku. Ci, którzy z tej grupy przeżyli [...]

Poległym Bohaterom Czerwonej Armii

Strzemieszyce Wielkie jako dzielnica Dąbrowy Górniczej jest z nią silnie związana i posiada niejako wspólną historię. Do niej także należy wyzwolenie ziem Zagłębia Dąbrowskiego przez żołnierzy radzieckich z okupacji hitlerowskiej. Aby upamiętnić koniec II wojny światowej oraz poległych w walkach żołnierzy rosyjskich z 4 Korpusu Pancernego Gwardii oraz 59 Armii 1 Frontu Ukraińskiego w wyzwalaniu [...]

GETTO przy ul. Gruszczyńskiego

Okupacja niemiecka podczas II wojny światowej dotarła także do Strzemieszyc, a szczególnie dotknęła ona mieszkającą tutaj społeczność żydowską. Efektem prowadzonej przez nazistów działalności antyżydowskiej było utworzenie w Strzemieszycach getta. Getto powstało w 1942 roku, które znajdowało się w rejonie dawnej ulicy Długiej, a dzisiejszej ul. Gruszczyńskiego. Zgromadzono tutaj ludność żydowską z terenu Strzemieszyc Wielkich, Strzemieszyc [...]