Obelisk, upamiętniający pierwszą i siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Strzemieszyce Wielkie to dzielnica Dąbrowy Górniczej, w której nie brakuje wyrazów pamięci narodowej oraz patriotyzmu. Potwierdzeniem tego jest obelisk, który został postawiony i uroczyście odsłonięty w 1919 roku.

Wtedy też, czyli w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości, pojawiła się pierwsza tablica pamiątkowa. Obelisk początkowo znajdował się na terenie należącym do Zakonu Sióstr Pasjonistek i niestety nie był łatwo dostępny dla mieszkańców. Aby zmienić ten stan rzeczy, z inicjatywy mieszkańców oraz Kazimierza Byjosa (ówczesnego prezesa ZBOWiD) oraz Ryszarda Wojtusika, rozpoczęto w 1988 roku prace, mające na celu przeniesienie obelisku w bardziej dostępne miejsce. W efekcie tego obelisk znajduje się przy ulicy Sosnowej i Majewskiego oraz jest dostępny dla każdego, kto chce go zobaczyć. Uroczyste odsłonięcie w nowym miejscu odbyło się 11 listopada 1988 roku, co przypadło w 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Obelisk jest bardzo ważnym miejscem w Strzemieszycach, co potwierdzają umieszczone na nim tablice pamiątkowe z treścią: „Wdzięczni Bogu Strzemieszyczanie za wolną i niepodległą Polskę. 1919 rok” oraz „1918-1988.

W 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Społeczeństwo Strzemieszyc”. Obelisk został wpisany do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.