Pomnik Jana Pawła II

Jednym z najważniejszych oraz najnowszych pomników, jakie postawiono w Strzemieszycach Wielkich jest pomnik Jana Pawła II. Znajduje się on na terenie placu kościelnego Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pomnik ten został postawiony przy kościele w celu uczczenia postaci tak wielkiego Polaka, zasłużonego całemu światu. Pomnik postawiono w 27 rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę apostolską, czyli 16 X 2005 roku. Pomnik przedstawia postać Papieża Jana Pawła II, która została odlana w brązie. Cały pomnik jest bardzo okazały oraz doskonale obrazuje postać Jana Pawła II. Został on wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza Jana Funka. Jego wykonanie wymagało ogromnego trudu oraz dużego nakładu pracy, ponieważ odlew w brązie waży około pół tony i mierzy około 3 metrów wysokości. Postać papieża została umieszczona na specjalnie do tego celu wykonanym cokole z granitu, który waży około 20 ton oraz ma wysokość około 3 metrów.

Pomnik powstał z inicjatywy ówczesnego proboszcza, którym był Ks. Jan Gaik. Na tablicy pamiątkowej został wyryty napis: „Pomnik papieża Jana Pawła II. W 27 rocznicę jego wyboru na stolicę piotrową jest darem wdzięczności fundatorów i parafian za wielki pontyfikat syna polskiej ziemi. Chociaż od nas odszedł wierzymy, że wstawia się za nami w domu naszego ojca. >>Otwórzcie drzwi Chrystusowi<< J.P.II”.