Badania archeologiczne po II wojnie światowej

Odkrycie średniowiecznego cmentarzyska było niebywałym wydarzeniem w Strzemieszycach, o których mówiło się przez wiele lat. Drugim momentem, kiedy Strzemieszyce okazały się miejscem wartościowym dla archeologów był rok 1997. Podczas prac ratowniczych zleconych przez urząd konserwatorski, wykonywanych na posesji przy ul. Strzemieszyckiej 407. Podczas przeprowadzania tych prac niespodziewanie natknięto się na bruk kamienny, którego struktura wskazywały na to, [...]

Badania archeologiczne przed II wojną światową

Historia Strzemieszyc wykazuje, że początki dawnej osady na tym terenie można datować na wiek XI, ale także zostały tu odkryte ślady osadnictwa, aż z okresu kultury łużyckiej. Był to efekt prac archeologicznych prowadzonych jeszcze przed II wojną światową. Właśnie wtedy odkryto średniowieczne cmentarzysko szkieletowe, które było poważnym odkryciem badawczym, ponieważ archeolodzy ocenili, że znalezione eksponaty [...]

Znani, pochodzący ze Strzemieszyc

Strzemieszyce Wielkie, choć są tylko dzielnicą Dąbrowy Górniczej, to jednak słyną z tego, że właśnie stąd pochodzi wiele znanych postaci z życia politycznego i kulturalnego. Wśród najbardziej rozpoznawalnych wymienić należy Janusza Gajosa oraz Krzysztofa Kieślowskiego. Z pewnością nie trzeba nikomu tłumaczyć, że pan Janusz Gajos jest jednym z najwyżej cenionych polskich aktorów, którzy odnieśli wielki [...]

Kolej w Strzemieszycach

Wiek XIX był wiekiem przełomowym, także dla Strzemieszyc Wielkich. Był to wiek odkryć i wynalazków technicznych, a przede wszystkim wiek prężnego rozwoju kolei. Aż trudno uwierzyć, ale właśnie Strzemieszyce Wielkie także miały bezpośredni udział w tych światowych przemianach, a to dlatego, że właśnie przez ten obszar przebiegała trasa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Sama idea połączenia Warszawy z [...]

Herb Strzemieszyc i pochodzenie nazwy

Nie zawsze łatwo jest ocenić skąd pochodzi dana nazwa miejscowości, co również dotyczy Strzemieszyc. Zgodnie z tym, co mówią opowieści ludowe, nazwa Strzemieszyce związana jest z pewną legendą. Otóż według podań ludowych przez wieś przejeżdżał król Jan III Sobieski. Zmierzał on na słynną odsiecz wiedeńską, a jego trasa przejazdu wypadła właśnie przez ówczesną wioskę. Podczas [...]