Badania archeologiczne po II wojnie światowej

Odkrycie średniowiecznego cmentarzyska było niebywałym wydarzeniem w Strzemieszycach, o których mówiło się przez wiele lat. Drugim momentem, kiedy Strzemieszyce okazały się miejscem wartościowym dla archeologów był rok 1997.

Podczas prac ratowniczych zleconych przez urząd konserwatorski, wykonywanych na posesji przy ul. Strzemieszyckiej 407. Podczas przeprowadzania tych prac niespodziewanie natknięto się na bruk kamienny, którego struktura wskazywały na to, że był to obiekt mieszkalny. Na tym stanowisku archeologicznym przebadano w sumie razem 1,5 ara powierzchni posesji, gdzie znaleziono liczne fragmenty naczyń. Wykopaliska prowadzono głębokości od 0,5 metra do metra głębokości. Większość znalezionych obiektów to głównie elementy ceramiczne, które zaliczyć można do wczesnego średniowiecza, a konkretniej na XI-XII wiek. Oprócz ceramiki znaleziono kilka monet datowanych na XVII wiek, którymi były boratynki z godłem polskim i litewskim. W warstwie powierzchniowej archeolodzy znaleźli także kilka monet z okresu międzywojennego oraz monetę wydaną przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Jak widać na terenie Strzemieszyc znajduje się wiele skarbów, które być może jeszcze czekają na odkrycie i ujrzenie światła dziennego.