zgromadzenie sióstr pasjonistek
Siostry Pasjonistki w Strzemieszycach – przed II wojną światową

Duszpasterstwo to czynienie dobra i nauczanie, takich też reguł przestrzegają Siostry Pasjonistki, które są silnie związane ze Strzemieszycami. To właśnie tutaj powstał dom zakonny, który był siedzibą sióstr oraz miejscem ich działalności na rzecz społeczności Strzemieszyc i okolic. Historia domu zakonnego pokrywa się praktycznie z początkami Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, które zostało [...]