basen w strzemieszycach
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Zgodnie z kronikami szkolnymi była to pierwsza szkoła na terenie dzisiejszych Strzemieszyc Wielkich. Zachowane do dzisiaj archiwalia zawierają wzmiankami o szkole, a najstarsze pochodzą z1863 roku. Początkowo w szkole uczono w języku rosyjskim. Trwało to aż do rewolucji z lat 1905-1907, po której jako przedmiot obowiązkowy w szkołach pojawił się język polski. Początki istnienia szkoły [...]