Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Zgodnie z kronikami szkolnymi była to pierwsza szkoła na terenie dzisiejszych Strzemieszyc Wielkich. Zachowane do dzisiaj archiwalia zawierają wzmiankami o szkole, a najstarsze pochodzą z1863 roku.

Początkowo w szkole uczono w języku rosyjskim. Trwało to aż do rewolucji z lat 1905-1907, po której jako przedmiot obowiązkowy w szkołach pojawił się język polski. Początki istnienia szkoły związane były z jej rozczłonkowaniem, co oznaczało dokładnie tyle, że zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech budynkach. Nie było to najlepsze rozwiązanie, gdyż zdecydowanie utrudniało to pracę nauczycieli. W związku z tym podjęto w 1919 roku decyzję, że najlepszym wyjściem byłoby wybudowanie nowej szkoły. Tak też się stało. Prace rozpoczęto od położenia kamienia węgielnego pod nowy budynek, co miało miejsce w 1925 roku. Już 3 lata później dzieci mogły rozpocząć naukę w nowej szkole. Uroczyste jej otwarcie miało miejsce w 1928 roku. Znaczącym okresem w dziejach szkoły był okres II wojny światowej i okupacji – niestety negatywnie zapisany w jej historii. W czasie okupacji niemieckiej budynek szkoły był wykorzystywany na potrzeby wojska okupanta. W wyniku tego, dzieci uczące się w niej, zostały zmuszone do dojeżdżania do innej szkoły, mieszczącej się w Strzemieszycach Małych. Udokumentowane zostało, że w latach 1943 – 1945 budynek szkoły był wykorzystywany jako szkoła niemiecka, w której uczyły się dzieci Niemców oraz Volksdeutschów. Niestety czasy te były okresem poważnych zniszczeń i dewastacji budynku. Archiwa odnotowują, że zniszczona została biblioteka, gabinety przedmiotowe, jak również zniszczone zostały wszelkie akta szkoły. Jedynie ocalały katalogi kwalifikacyjne, które przezornie ukrył Henryk Makarczyński (kierownik szkoły od 1910 roku). Po zakończeniu wojny jeszcze długo budynek był w takim stanie, gdyż gruntowny remont przeprowadzono w nim dopiero w 1974 roku. Istotnie wpłynął on na szkołę, ponieważ podczas prac dobudowano drugie piętro, odnowiono pracownie szkolne, zmodernizowano kuchnię i stołówkę. Kolejny remont odbył się w 1989 roku, podczas którego dobudowane zostało nowe skrzydło z nowoczesną kuchnią i jadalnią. Tutaj też mieściły się nowe sale lekcyjne. W tym czasie rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Dopiero w 1994 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną wraz z profesjonalnym zapleczem sportowym. Oprócz tego znajdowała się tam sala przeznaczona do gimnastyki korekcyjnej, a nawet siłownia. Kolejnym etapem rozbudowy szkoły była inwestycja w budowę basenu, która rozpoczęła się w 1996 roku, a zakończyła jego oddaniem do użytku w 2001 roku. Wyposażenie szkoły w basen było bardzo istotną decyzją, ponieważ nie tylko korzystają z niego dzieci z tej szkoły, ale również zajęcia sportowe na nim są prowadzone dla uczniów z okolicznych szkół, a co ważniejsze basen jest otwarty dla mieszkańców, którzy mogą z niego korzystać w godzinach wieczornych.

Dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza jest miejscem, gdzie mieszkańcy Strzemieszyc mogą spędzać swój czas na sportowej rekreacji oraz gdzie nieprzerwanie prowadzona jest edukacja w klasach 1-6.

 

 

*** w oparciu o: Kmiotek D., Kmiotek J., Budny M.: Strzemieszyce w kalejdoskopie. Dąbrowa Górnicza: Dikappa, 2002. ISBN 83-915824-0-X.