Pomnik Poległych żołnierzy Armii Krajowej grupy „ORDONA”

Historia niejednokrotnie rozgrywała się na oczach mieszkańców Strzemieszyc, którzy z wielką odwagą i poświęceniem czynnie zapisywali jej karty. Tak też było w przypadku 33 partyzantów, którzy walczyli w oddziale Armii Krajowej o nazwie „Grupa Ordona”o wolność z hitlerowskim okupantem.

Niestety większość z nich została rozstrzelana 7 września 1943 roku. Ci, którzy z tej grupy przeżyli upomnieli się o pamięć o poległych, wyrazem czego było odsłonięcie pomnika w 1945 roku, którego autorem był Ryszard Wojtusik. Po latach powstała idea odnowienia pomnika, która powstała w kole terenowym ZBOWiD. Wzór nowego pomnika został opracowany przez Ryszarda Wojtusika jednego z ocalałych partyzantów z Grupy Ordona. Niestety do tej inicjatywy nie przychylały się ówczesne władze, więc o pozwolenie na postawienie nowego pomnika musieli walczyć sami zainteresowani. Największy wysiłek w walce o pomnik poniósł Kazimierz Byjos, mieszkaniec Strzemieszyc, a pomagał mu przy tym Jerzy Talkowski. Wysiłek ten nie poszedł na marne, ponieważ odsłonięcie pomnika odbyło się we wrześniu 1981 roku. Oprócz tego pomnik został wpisany do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.

Na tablicy pamiątkowej są wypisane wszystkie nazwiska partyzantów zastrzelonych przez Niemców oraz „1939-1945 Żołnierzom Armii Krajowej grupy ORDONA i ich rodzin, którzy zginęli w walce z hitlerowskim okupantem dnia 7 IX 1943 roku. Cześć ich pamięci”. Pomnik znajduje się przy ulicach Strzemieszyckiej i Rudnej.