Szkoła Podstawowa nr 17 im. Adama Mickiewicza

Jest to jedna z trzech szkół podstawowych, jakie działają na terenie Strzemieszyc Wielkich. Dzisiaj dalej funkcjonuje, wychowując i ucząc młode pokolenia Strzemieszyczan.

Historia szkoły nie jest tak imponująca ani tak barwna jak w przypadku byłego IV Liceum, ale za to budzi podziw fakt, że powstała ona w wyniku czynu społecznego mieszkańców Strzemieszyc. Jej powstanie związane jest z wielką akcją prowadzoną w latach 60-tych XX wieku: „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Wtedy to bardzo pilną była potrzeba wybudowania nowych placówek oświatowych, przede wszystkim szkół podstawowych, w których mogłyby uczyć się dzieci wchodzące w wiek szkolny wyżu demograficznego lat 50-tych. Cała szkoła wraz z salą gimnastyczną została wybudowana we wręcz rekordowym czasie, ponieważ wszystkie prace udało się przeprowadzić i zakończyć podczas 13 miesięcy. Wielkie i uroczyste przekazanie szkoły do użytkowania miało miejsce w październiku 1960 roku, a przy okazji tak doniosłego wydarzenia szkoła także otrzymała imię. Ówcześnie była to Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Strzemieszycach Wielkich. Na pierwsze dziesięciolecie istnienia szkoły został wybudowany i oddany do użytku stadion szkolny. Było to kolejne ważne wydarzenie dla całej społeczności Strzemieszyc, gdyż stadion służył nie tylko uczniom, ale i całej społeczności. Wielkie otwarcie miało miejsce w czerwcu 1970 roku.

Dzisiaj jest to Szkoła Podstawowa nr 17, która uczy w systemie sześcioklasowym, zgodnie z reformą edukacji z 2000 roku.

 

*** w oparciu o: Kmiotek D., Kmiotek J., Budny M.: Strzemieszyce w kalejdoskopie. Dąbrowa Górnicza: Dikappa, 2002. ISBN 83-915824-0-X.