Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – wcześniej ZSO nr 3, czyli Gimnazjum nr 10 i IV Liceum Ogólnokształcące

Historia tej szkoły jest bardzo długa, bo sięga do roku 1954, a swe źródła ma nawet w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Przede wszystkim w Strzemieszycach i w Dąbrowie Górniczej jest znana i nadal kojarzona jako Liceum im. Kamila Baczyńskiego, potocznie zwane Baczyńskim w Strzemieszycach. Dzisiaj znajduje się tu już tylko Gimnazjum nr 10.

 

Historia szkoły ściśle związana jest z dziejami oświaty na terenie Dąbrowy Górniczej. Wszystko rozpoczęło się od założenia pierwszej szkoły średniej dla dziewcząt w Dąbrowie Górniczej. Jej założycielką była Emilia Zawidzka, co miało miejsce w 1900 roku. Zaledwie po 18 latach pojawiła się potrzeba otwarcia szkoły męskiej. Było to Gimnazjum Męskie, którego siedziba mieściła się w budynku Szkoły Górniczej, a istnieniu placówki przyświecali patroni Bracia Śniadeccy. W bardzo szybkim tempie szkoła zyskiwała nowych uczniów, aż doszło do sytuacji, że warunki lokalowe stały się niewystarczające, jak również z racji tak dużego poparcia i zainteresowania postanowiono szkołę upaństwowić. Starania te udało się zakończyć sukcesem i w 1922 roku powołano do istnienia Gimnazjum Państwowe im. Waleriana Łukasińskiego, które już w 1923 roku przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Fabrycznej. Szkoła była bardzo potrzebna, co potwierdzała ilość stale napływających kandydatów. Najwięcej chętnych było z terenów Strzemieszyc i Sławkowa w związku z czym zaczęto myśleć nad otwarciem filii szkoły. Pomysł ten udało się stosunkowo szybko zrealizować, ponieważ już w latach 30-tych oddano do użytku filię na terenie Strzemieszyc. Niestety wybuch wojny nieco skomplikował działalność szkoły. Odbywały się w niej tajne komplety, które były zabronione przez okupanta. Mimo tych zakazów nauka trwała dalej, dzięki poświęceniu i zaangażowaniu tutejszych nauczycieli. Gdy wojna się skończyła została wznowiona działalność Gimnazjum Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, także strzemieszycka Filia szkoły rozpoczęła nabór, ale tylko uczennic. Szkoła prowadziła nauczanie tylko dziewcząt, ponieważ chłopcy mieli swoją szkołę w Dąbrowie Górniczej. Już w roku szkolnym 1948/1949 szkoła stała się samodzielną placówką oświatową i uzyskała prawo do zmiany nazwy na Szkoła Koedukacyjna Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Strzemieszycach. Pierwszym dyrektorem został Adam Dereniowski, a w szkole były prowadzone dwa kierunki kształcenia: przyrodniczy i ogólny.

Kolejnym ważnym momentem w historii szkoły był rok 1964, kiedy to zrodziła się inicjatywa budowy nowego budynku, wraz z obowiązującym wtedy w kraju hasłem: „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Inicjatywa ta przyniosła bardzo dobry efekt, gdyż nowy budynek oddano do użytku w 1975 roku. W między czasie doszło do połączenia Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Maczkach z Liceum w Strzemieszycach. W ten sposób działał w Strzemieszycach Zespół Szkół Zawodowych, przyjmując chętnych do 1977. Niestety wtedy też ogłoszono likwidację szkoły, przenosząc część uczniów do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Zagórzu. Pozostałe klasy funkcjonowały przy liceum do 1980 roku. Po zlikwidowanych szkołach zawodwoych na szczęśnie nie pozostała próżnia. Ich miejsce zajęło Liceum Medyczne oraz Policealne Studium Medyczne, kształcące w zakresie: ochrona zdrowia oraz pielęgnowanie chorych. Szkoła odnosiła wiele sukcesów, a absolwenci należeli do jednych z lepiej przygotowanych w zakresie wiedzy medycznej. Niestety nabór do szkoły wstrzymano w 1992 roku, natomiast ostatni absolwenci opuścili szkołę w 1996 roku.

Rok ten wyznaczył nowy etap w działalności szkoły, która istniała już tylko jako IV Liceum Ogólnokształcące. Duża zmiana przyszła w 2000 roku, kiedy to w życie weszły postanowienia nowej reformy edukacji, na podstawie których powołano tu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Dąbrowie Górniczej. W skład Zespołu wchodziło Gimnazjum nr 10 oraz IV Liceum Ogólnokształcące.

 

Szkoła w takiej formie funkcjonowała do 1 września 2012 roku. Decyzją Rady Miasta uchwalono likwidację liceum, w związku z czym od 1 września 2012 był prowadzony nabór uczniów tylko do Gimnazjum nr 10 – taka też szkoła dzisiaj działa na miejscu Szkoły Koedukacyjnej Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Strzemieszycach.

 

 

*** w oparciu o: Kmiotek D., Kmiotek J., Budny M.: Strzemieszyce w kalejdoskopie. Dąbrowa Górnicza: Dikappa, 2002. ISBN 83-915824-0-X.